SULTANİYE (KARAYENİ)
   
   
      İlçenin batısında ve ilçeye 27 km. uzaklıktadır. Köyün eski adına bakılırsa bir Rum köyü olmalı. Çünkü, köyde Bizans dönemi kalıntılarına rastlanıyor. Ayrıca Kurtuluş Savaşı sonunda burada yaşayan Rumların köyü terk ettikleri biliniyor. Bunların yerine de, mübadele göçmenleri yerleştirildi. 1880’li yıllarda köye 20 hane (84 nüfus) Mora Yenişehir’den gelen Rumeli göçmeni yerleştirilmiştir. XIX. Yüzyılda M. Kemalpaşa’ya bağlı olan köyde, 1927 yılında 699, 1970 yılında 1.793 (875 erkek, 918 kadın), 1990 yılında 1.646, 1997 yılında ise 2.076 kişi yaşamaktaydı. İlköğretim okulu, düğün salonu ve sağlık ocağı mevcuttur.